Yrkesintroduktion

Yrkesintroduktion med inriktning möbel och inredningssnickeri på Enskedegårds gymnasium ska ge dig som elev en yrkesinriktad utbildning som underlättar för dig att etablera dig på arbetsmarknaden eller som leder till vidare studier.

Yrkesintroduktion möbel och inredningssnickeri på Enskedegårds gymnasium baserar sig på ämnet hantverk inriktning finsnickeri enligt skolverket. Här läser man kurser från  yrkesprogrammet samtidigt som man läser teoretiska ämnen på grundskolenivå.

Rent konkret innebär det att halva veckan tillbringas i snickeriet och andra halvan ägnas åt teoretiska studier i kärnämnen.

Vad kommer du att utveckla!

I snickeriet kommer du dels att lära dig yrkeskunskaper. Det vill säga att använda vanligt förekommande handverktyg, handmaskiner och snickerimaskiner. Du kommer även att lära känna de mest vanligt förekommande materialen som en snickare använder. Sist men inte minst de mest vanliga teknikerna och metoderna för att för att utföra snickeriuppgifter.

I snickeriet kommer du även utveckla generella förmågor. I gymnasieskolans läroplan Gy 11 ligger ett tydligt fokus på utvecklandet av de olika förmågorna som genomsyrar läroplanerna, kursplanerna och ämnesplanerna.

Förenklat kan man förklara förmåga som ”något som man kan göra”.

The Big Five! fem förmågor att utveckla.

Källa:http://www.bedomningforlarande.se/content/big-five-0

Analysförmåga

Beskriver orsaker och konsekvenser. Föreslå lösningar. Förklara och påvisa samband. Se utifrån och växla mellan olika perspektiv. Jämföra: Likheter och skillnader, för- och nackdelar.

Kommunikativ förmåga

Samtala. Diskutera. Motivera. Presentera. Uttrycka egna åsikter och ståndpunkter. Framföra och bemöta argument. Redogöra, formulera, resonera och redovisa.

Metakognitiv förmåga

Tolka. Värdera. Ha omdömen om. Reflektera. Lösa problem med anpassning till en viss situation, syfte eller sammanhang. Avgöra rimligheten. Välja mellan olika strategier. Pröva och ompröva.

Förmåga att hantera information

Söka, samla, strukturera/sortera och kritiskt granska information. Skilja mellan fakta och värderingar. Avgöra källors användbarhet och trovärdighet.

Begreppslig förmåga

Förstå innebörden av begreppen. Relatera begreppen till varandra. Använda begreppen i olika/nya sammanhang.

Hej ! Vad tycker du om det här inlägget? Skriv en kommentar!

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s