vad händer på bilden ? (självtest, flervalsfrågor)

Pröva dina snickerikunskaper.

Här övar du på ord och begrepp på det vi gör i snickeriet och på hjälpmedel vi använder.

Du väljer ett av flera svars allternativ och när du är färdig får du se ditt resultat och rätta svar.

Du kan göra testet hur många gånger som helst.

Lycka till!